Privacybeleid

Privacybeleid

Bij het gebruik van onze website en onze applicaties zal u ons persoonsgegevens doorgeven die via onze website en applicaties worden verwerkt voor een betere gebruikservaring of om aan uw voorkeuren en interesses te kunnen beantwoorden.

Als verantwoordelijke voor deze verwerkingen, laat BeNeLeague Basketball BV u hierbij weten welke persoonsgegevens via onze website en applicaties worden verzameld en waarom.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de applicaties van BeNeLeague Basketball BV. BeNeLeague Basketball BV is  niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

BeNeLeague Basketball BV  eerbiedigt de privacy van alle gebruikers van haar website of applicaties en ziet erop toe dat de verschafte  persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Wat is BNXT TV?

BNXT TV is het Belgisch en Nederlands basketbalvideoplatform van de BeNeLeague Basketball BV, dat basketbalfans en content partners over de hele wereld het beste van de Belgische en Nederlandse eerste divisie van basketbal voor mannen in video aanbiedt. Verder biedt BNXT TV sportfans nieuws, statistieken en andere content in Belgisch basketbal.

Voor het verlenen van onze BNXT TV diensten, kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met een (sport) media platform. De BeNeLeague Basketball BV heeft met het betrokken media platform een overeenkomst afgesloten en bevestigt dat elke verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke privacy-wetgeving.

Wanneer dit beleid “wij,” “ons,” of de “BNXT League”vermeldt, verwijst dit naar de controlemechanisme van uw gegevens onder dit beleid, namelijk de BeNeLeague Basketball BV, waarmee u een overeenkomst aangaat of zult aangaan en die beslist welke van uw gegevens worden verzameld en hoe zij worden gebruikt.

 

Gegevens die we verzamelen

Wanneer u de BeNeLeague Basketball BV website of applicaties gebruikt, kunnen er een aantal persoonsgegevens opgevraagd of opgeslagen worden. Het betreft uw voornaam en familienaam, adres, taalkeuze, andere contactgegevens, geslacht,  informatie over uw gebruik van de website en de specifieke wensen die u ons kenbaar maakt.

 

Verzamelen wij gegevens van kinderen?

De BeNeLeague Basketball BV verzamelt niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 16 jaar. 

De leeftijd waarop kinderen zelf een rechtmatige toestemming kunnen verlenen is onderworpen aan lokale en nationale wetgeving en kan dienovereenkomstig variëren.

Bv. In België is de verwerking van de persoonsgegevens van een kind rechtmatig indien de toestemming verleend wordt door kinderen van 13 jaar of ouder.

 

Gebruik van de persoonsgegevens

Uw gegevens laten ons toe u toegang te verlenen tot de applicaties en  gedeelten van de website waarvoor u interesse heeft. BeNeLeague Basketball BV zal ook de persoonsgegevens gebruiken om: Uw gedrag op onze Website en App te meten, om onze activiteiten te ondersteunen, te verbeteren, te beheren en te ontwikkelen en om u van onze content diensten zoals nieuwsbrieven en wedstrijden te voorzien. En voor andere verwerkingsdoeleinden, zoals tailored marketing.

Uw persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden indien we daarvoor van u de toestemming krijgen, of indien wij voor de verwerking een gerechtvaardigd belang hebben, hetzij indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Mededeling van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BeNeLeague Basketball BV of die van een derde partij met wie wij daartoe een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

 

Bewaring van de gegevens

Wij bewaren uw gegevens enkel voor de duurtijd die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking  of voor de wettelijk voorgeschreven termijn.

 

Uw rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming,  hebt u steeds het recht die toestemming in te trekken. U kan dat steeds doen door met onze diensten contact op te nemen via: [email protected]

U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens, verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens, het wissen van uw persoonsgegevens en een recht op beperking van de verwerking. Eveneens hebt u het recht bezwaar in te dienen tegen de gegevensverwerking en hebt u een recht op overdracht van de gegevens.

Voor verdere informatie hieromtrent of het uitoefenen van uw rechten, kan u steeds contact met ons opnemen op het volgend adres : [email protected]

 

Aanpassingen aan ons privacybeleid

De BeNeLeague Basketball BV behoudt zich het recht voor om dit beleid naar eigen goeddunken bij te werken, te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op onze Website en App.

 

Social media – partners

U kan zich toegang verschaffen tot onze applicaties door u in te loggen via Facebook. Indien u voor deze weg kiest, raden wij u aan de privacyvoorwaarden van Facebook, voorafgaand aandachtig door te nemen.

Via social plug-ins kunnen er persoonsgegevens doorgegeven worden aan: Facebook, Instagram, Youtube en Twitter. Wij raden de gebruikers aan om het privacybeleid van de voormelde entiteiten door te nemen vooraleer hiervan gebruik wordt gemaakt.*

 

Contact

Voor al uw vragen, opmerkingen en verzoeken kan u contact met ons opnemen via: [email protected]